Jaarstukken 2018

Gebiedsgerichte programma's

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Er viel in 2018 nog niets te zeggen over investeringen. Het programma moest eerst verder uitgewerkt worden waarbij concrete projecten met trekkers zijn bepaald. In 2019 volgen er voorstellen tot het beschikbaar stellen van krediet voor zaken/projecten die de gemeente op zich zou moeten nemen. De uitvoering is voorzien in 2020 - 2022.

ga terug