Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Onze inzet

Onze inzet

Ontwikkeling van medewerkers

In 2018 hebben alle medewerkers een eigen ontwikkelplan ingevuld aan de hand van een aantal vragen. Kern van dit ontwikkelplan was de vraag welke competenties, nodig voor het kundig uitvoeren van mijn, kunnen c.q. moeten nog verder ontwikkeld worden en hoe ga ik daarvoor zorgen. De organisatie ondersteunt hierin maar de medewerker heeft zelf de regie hierin. Met andere woorden, de medewerker bepaalt zelf het tempo van zijn /haar ontwikkeling. Ook is hierbij gekeken naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers en mogelijke ontwikkelkansen. Al deze ontwikkelgesprekken/verslagen zijn vastgelegd in de personeelsdossiers.

Digitalisering van gemeentelijke diensten gaat verder

In 2018 is het digitaal parkeren verder ontwikkeld en heeft implementatie hiervan plaatsgevonden. Met ingang van eind december 2018 kunnen reserveringen voor parkeergelegenheden digitaal afgewikkeld worden. Ook kan de burger nu zijn reisdocument digitaal aanvragen en betalen. Dit zorgt ervoor dat het proces aan de balie korter is geworden.

Privacy en informatieveiligheid

In 2018 hebben we opnieuw zelfonderzoek gedaan op het vlak van informatieveiligheid in het kader van ENSIA. Aan de hand daarvan leggen wij verantwoording af aan andere overheidsinstanties en aan de gemeenteraad. Ook is er met name in de eerste helft van 2018   aandacht besteed aan bewustwording en het melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Wel blijkt dat we nog niet voldoen aan alle regels op het vlak van informatiebeveiliging en privacy. Hiertoe is ook gerapporteerd door de Functionaris Gegevensbescherming.
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om op 1 januari 2020 aan de normen op het vlak van informatiebeveiliging en privacy te kunnen voldoen. Daaronder vallen ook de normen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) die aanvullende eisen stelt aan de inrichting van informatiebeveiliging bij de gemeente Zutphen.

ga terug