Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Doelstellingen

Voor 2018 hadden wij de volgende doelstellingen:
-   Persoonlijke ontwikkeling voor de medewerker
-   Vrijheid binnen kaders
-   Verdere digitalisering van de dienstverlening maakt veel meer mogelijk

Een tweetal factoren is er de oorzaak van geweest dat er op het gebied van de bedrijfsvoering slechts in beperkte mate is gewerkt aan de realisatie van bovengenoemde doelstellingen.
In de eerste plaats is dat het gewijzigd financieel perspectief geweest en dan met name het bezuinigingstraject. Enerzijds omdat het gewijzigd financieel perspectief leidde tot een heroriëntatie van de beschikbare middelen in 2018 en anderzijds omdat heel veel tijd is besteed aan het realiseren van een bezuinigingsplan voor de komende jaren. Veel medewerkers zijn hier namelijk actief mee bezig geweest.
In de tweede plaats heeft de liquidatie van Het Plein, alsmede de oprichting van een eigen werkbedrijf en de herinrichting van de toegangen veel tijd in beslag genomen, tijd die derhalve niet besteed is aan de realisatie van de bedrijfsvoering doelstellingen.

ga terug