Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Grondbeleid

Voor bijna alle maatschappelijke en gemeentelijke activiteiten is grond en ruimte nodig. Wij zetten onze gronden in om doelen van anderen binnen en buiten de gemeente te helpen realiseren. Wij nodigen uit, denken mee, staan open voor initiatieven en faciliteren die waar mogelijk en gewenst. De nota's uit de beleidsvelden vormen de basis voor het grondbeleid (Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen).
Daarnaast is het van belang grond als kapitaalgoed op een goede (renderende) manier te beheren.

ga terug