Jaarstukken 2018

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2017

2018

2018

2018

Lasten

911

Geldleningen

-1.073

12

-936

-1.010

74

V

913

Beleggingen

114

85

85

83

2

V

920

Belastingen

1.011

670

670

694

-24

N

921

Algemene uitkering

N

922

Algemene baten en lasten

4.161

1.722

1.118

3.056

-1.938

N

960

Overhead

15.787

12.294

12.501

12.756

-255

N

990

Kostenplaatsen

N

Saldo exclusief mutaties reserves

20.000

14.783

13.438

15.579

-2.141

N

Baten

911

Geldleningen

-14

-958

-10

-14

4

V

913

Beleggingen

-909

-652

-652

-927

275

V

920

Belastingen

-11.395

-10.858

-10.858

-11.706

848

V

921

Algemene uitkering

-85.148

-86.155

-87.527

-90.264

2.737

V

922

Algemene baten en lasten

-1.447

-1.512

-153

-2.155

2.002

V

960

Overhead

-1.076

-774

-774

-1.010

236

V

990

Kostenplaatsen

V

Saldo exclusief mutaties reserves

-99.989

-100.909

-99.974

-106.076

6.102

V

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

14.872

1.549

2.971

3.220

-249

N

Onttrekking reserves

-17.908

-5.677

-6.798

-3.895

-2.903

N

Totaal mutaties reserves

-3.036

-4.128

-3.827

-674

-3.153

N

Eindtotaal

-83.026

-90.255

-90.364

-89.230

-1.134

N

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 18.800

9,8 %

Baten

€ 109.971

57,4 %

ga terug