Jaarstukken 2018

Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Wethouder Mathijs ten Broeke
Cultuur en erfgoed

Wethouder Annelies de Jonge
Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid en GR Cleantechregio
Speerpunt : Binnenstad

Wethouder Laura Werger
Grondzaken en vastgoedbeheer

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 13.273

6,9 %

Baten

€ 7.399

3,9 %

ga terug