Jaarstukken 2018

Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Wethouder Mathijs ten Broeke
WMO, GR GGD Noord- en Oost-Gelderland
Speerpunt : Zorg dichtbij mensen

Wethouder Annelies de Jonge
Jeugd en onderwijs
Speerpunt : Samen werk bereikbaar maken

Wethouder Laura Werger
Participatiewet, werk en inkomen, sport, GR Het Plein, GR Delta
Speerpunt : Samen werk bereikbaar maken, Zorg dichtbij mensen

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 106.420

55,6 %

Baten

€ 37.268

19,5 %

ga terug