Jaarstukken 2018

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Wethouder Harry Matser
Duurzaamheid, energie en klimaat, mobiliteit, project Noorderhaven
Speerpunt : Zutphen energieneutraal 2030

Wethouder Mathijs ten Broeke
Wonen
Speerpunt : Versterken woonklimaat

Wethouder Annelies de Jonge
Fysieke leefomgeving, project Rivier in de stad

Wethouder Laura Werger
Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, GR omgevingsdienst Achterhoek

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 43.530

22,7 %

Baten

€ 34.894

18,2 %

ga terug