Jaarstukken 2018

Programma 2: Veilige stad

Programma 2: Veilige stad

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer

Wethouder Laura Werger
Vergunningverlening en handhaving

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 4.407

2,3 %

Baten

€ 177

0,1 %

ga terug