Jaarstukken 2018

Programma 1: Bestuur

Programma 1: Bestuur

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke samenwerking (regionaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen

Wethouder Harry Matser
Burgerparticipatie
Speerpunt : Sterk bestuur door samenwerken

Wethouder Annelies de Jonge
Regionale samenwerking

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 5.093

2,7 %

Baten

€ 1.813

0,9 %

ga terug